Top Local Places

Islamisches Kulturzentrum Graz

Laubgasse 24, Graz, Austria
Mosque

Description

ad

Offizielle Facebookseite Islamisches Kulturzentrum Graz - Islamic Cultural Center Graz - Islamski kulturni centar Graz Offizielle Facebookseite Islamisches Kulturzentrum Graz - Islamic Cultural Center Graz - Islamski kulturni centar Graz

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

From: Mahdi Mekic Date: 15. January 2018 at 14:05:30 CET To: Hamza Ridzal Subject: odgovor magazinu Stav Uvaženi gosp. Ridžal, es-selamu 'alejkum. Hvala Vam na javljanju i prilici da se očitujem po navedenim pitanjima. Ono što želim kazati kao osvrt na Vaš upit jeste: 1. Džemat Islamski kulturni centar Grac, na čijem sam čelu već 9 godina, okuplja oko 1000 (u najvećoj mjeri) bošnjačkih porodica. Ove godine punimo 25 godina postojanja. Raspolažemo najvećom vakufskom imovinom na teritoriji Republike Austrije. Gradimo najveći islamski centar u državi sa džamijom kapaciteta 1000 klanjača za koju smo pred mjesec ramazan prošle godine već dobili upotrebnu dozvolu i koju od tada koristimo za naše svakodnevne džematske potrebe. U našem odgojno-obrazovnom programu, koji traje 7 dana u sedmici, uzima učešće blizu 300 djece. Sa djecom radi tim od 16 članova, među kojima su hafizi (njih troje), zatim islamski teolozi, islamski i opšti pedagozi, psiholozi i drugi visoko-obrazovani kadar, te svšenici prestižnih fakulteta (FIN u Sarajevu, El Azhar u Kairu, Islamski univerzitet u Medini itd.), kao i poznavaoci arapskog, turskog, engleskog i naravno njemačkog i bosanskog jezika. Džemat je poznat ne samo po svojoj veličini, brojčanosti i obimu projekta kojeg implementiramo, nego i po nizu drugih inovativnih programskih sadržaja. Na primjer, godine 2016. upriličili smo izložu u povodu 400. godišnjice od prvog prevoda Kur'ana na njemački jezik na kojoj je, pored historijskih primjeraka štampanih izdanja prevoda Kur'ana, sa 21 originalnim umjetničkim djelom učestvovao i svjetski poznati kaligraf iz Abu Dhabija Muhamed Mandi. Ta izložba je 2017. godine preuzeta od strane Islamskog centra u Beču gdje se trenutno može pogledati. Na tragu uspjeha tog projekta prošle godine u našem islamskom centru otvorena je i nova izložba na temu "Muslimanka: juče, danas i sutra" koja je također naišla na izuzetno pozitivne reakcije kako muslimanske tako i šire nemuslimanske javnosti u Gracu i Austriji. Naš džemat također već tradicionalno u toku mjeseca razamana svakim danom nudi profesionalno pripremljene tople iftare za sve postače koji dođu podijeliti iftarsku radost sa drugima u našoj džamiji. Džemat se istakao i u brojnim humanitarnim akcijama, poput uloge sabirnog centra za pomoc velikom valu izbjeglica sa Bliskog Istoka koje su na putu ka Zapadnoj Evropi prolazili kroz naš grad, zatim uloge sabirnog centra za pomoć žrtvama poplava koje su bile zadesile Bosnu i Herzegovinu, te niza bunarova pitke vode za ugroženo muslimansko stanovništvo istočne Afrike. Među našim posljednjih projektima posebno se istaklo nedavno putovanje na sveta mjesta u Meku i Medinu kada smo u toku božićnih i novogodišnjih praznika kao jedan jedini džemat na umru poveli 122 putnika starosne dobi od 2 do 72 godine. (Poređenja radi, u sličnom terminu, broj putnika koji su na umru stigli iz cijele BiH je oko 100.) 2. IZ u BiH je matica iz kojeg potičemo i duhovni izvor na koji se svi mi Bošnjaci vraćamo gdje god da nas sudbina odvede. Tako je i sa nama u Gracu. Naša ljubav prema našoj IZ u BiH, naše poštivanje njenih institucija, i naše uvažavanje njene uleme, očigledni su u našem odnosi prema svima njima u toku našeg cjelokupnog postojanja, a posebno intenzivno u posljednjih 9 godina kako sam na čelu našeg džemata. Teško je naći bilo koju veću manifestaciju koju smo organizovali a da na njoj kao centralni gosti nisu bili pozvani predstavnici IZ u BiH. Uvaženi reis emeritus Cerić, te uvaženi reis Kavazović, obojica su lično u više navrata bili naši gosti. Muftije, od Sandžaka i Goražda, preko Travnika i Banja Luke, pa sve do Zagreba i Ljubljane, zatim direktori medresa, profesori, imami, novinari medija IZ BiH...svi su uvijek dočekivani u našem džematu sa najvišim počastima uključujući i susrete sa austrijskim političarima. Također smo rado bili domaćini mnogobrojnim ekskurzijama mektebske djece, aktiva žena i drugih ogranaka IZ u BiH. Promovirali smo mnoštvo knjiga iz izdavačke djelatnosti El Kalema te autorskih djela i prevoda koje su radili službenici IZ-a. Sve finasijske obaveze prema IZ smo uvijek redovno izvršavali i to do danas dan činimo. Sergije koje se skupljajuna na nivou IZ-a nas ne zaobilaze. Zekat i sadakat-ul-fitr uplaćujemo u bejt-ul-mal IZ-a. Naše kurbane usmjerujemo u IZ i njene institucije. Neupitnim smatramo dekretovanje imama, pridržavanje učenja islama koju zagovara IZ u BiH, hanefijski fikh kao našu pravnu školu, slijeđenje procedura za sejjar vaize itd. Kao imame u našem džematu prihvatamo samo one koji ispunjavaju uslove za taj emanet prema aktima i pravilnicima IZ-a te smo u tu svrhu u dva navrata sprovodili oficijelan konkurs za izabir imama u našem džematu putem Ureda za dijasporu IZ u BiH te smo za angažman sve i jednog imama – barem u ovih 9 godina koliko sam na čelu džemata – uvijek službenim kanalima tražili saglasnost za njih. Sve u svemu, prema izjavama samih najviših predstavnika IZ u BiH te IZBA, naš džemat je u mnogo navrata i na mnogim mjestima navođen kao najljepši primjer kako jedan džemat treba da djeluje u okviru IZ. 3. Kako god smo marljivo radili na saradnji i njegovanju odnosa sa IZ u BiH, istovremeno smo – kao džemat koji djeluje u Republici Austriji – također među top prioritetima našeg djelovanja u praksi konstantno sprovodil, te i danas-dan sprovodimo, građenje jakih veza i kooperacije sa institucijama ove države te djelovanje u okviru njenih relevantnih zakona. Još u samom začetku ideje izgradnje džamije i islamskog centra, osigurali smo političku volju i podršku za taj projekat. Presretni smo što živimo u državi i u gradu koji je, poštujući vjerske slobode i ljudska prava, odobrio kako kupovinu zemljišta od 12 duluma tako i izdao građevinsku dozvolu za kompleks islamskog centra sa oko 6000m2 korisnog prostora. U procesu traženja idejnog rješenja učešće su uzeli (uključujući i sufinansiranje) gradska izvršna vlast, gradski ured za urbanizam, pokrajinska komora arhitekti itd. Pobjednika javnog natječaja predstavio je sam gradonačelnik gosp. Sigfried Nagl na u tu svrhu sazvanoj konferenciji za medije. U nevladinom sektoru, kao i na polju kulture i umjetnosti, značajni su mnogi koncerti, konferencije i drugi događaji u kojima smo imali ili vodeću ili ulogu partnera drugim uglednim institucijama i organizacijama. Mediji teško da će napisati neki prilog na temu islama i muslimana u našem gradu a da se nas ne upita da damo doprinos koji je u pravilu pozitivan i blagnaklonjen. Udžbenici koji se koriste za nastavu vjeronauke u državnom školskom sistemu navode našu zajednicu kao pozitivan primjer na koji se može ugledati. Svi naši bitniji skupovi i manifestacije ne prođu a da na njima ne budemo počašćeni prisustvom i obraćanjem od strane predstavnika gradske i/ili pokrajinske vlasti te drugih relevantnih državnih i društvenih ustanova. Sve u svemu, naš položaj u društvu u kojem živimo je na izuzetno zavidnom nivou i mi smo presretni što sa svojim sugrađanima i komšijama imao izgrađene lijepe prijateljske i partnerske odnose. 4. Što se tiče imovine kojom raspolaže naša zajednica, naša dva vakufska dobra (jedno novo na kojem se gradi islamski centar (Laubgasse) i jedno staro koje smo nekada koristi kao mesdžid (Hans Gross Gasse)) su oba zaštićena u okviru fondacije osnovane 2015. godine. Ta fondacija je javno dobro, tj. ne predstavlja ničije privatno vlasništvo, osnovana je skupštinskom odlukom našeg džemata (i to na skupštini na koju su bili pozvani i na kojoj su učestvovali i predstavnici IZ-a) i to u potpunosti regularno po austrijskom zakonu o fondacijama te poštujući sve statutarne i druge za nas obavezujuće pravne odredbe. Proces njenog formiranja uključivao je i period javne rasprave na tu temu, te je od samog njegovog početka podrazumjevao i konsultacije sa svim relevantnim faktorima uključujući i organe IZ u BiH. Članovi u nadzornom tijelu fondacije su ogromnom većinom naši vakifi i aktivisti, a u upravnom odboru je tim koji je izabran od strane skuštine našeg džemata. Pored vakifa i aktivista, nadzorno tijelo je također, našom voljom i nastojanjem da budemo u potpunosti transparentni naspram svih relevantnih instanci, te u želji za što čvršćom vezom sa za nas bitnim institucijama, otvoreno i za predstavnike svih tih institucija i instanci. Neke od tih institucija koriste tu mogućnost, a neke, svojom voljom, za zada to još ne čine. Podrška naših džematlija našem rukovodstvu, njihovo zadovoljstvo sa našim vođenjem zajednice, uključujući i samo upravljane pomenutom fondacijom, potvrđuje i konstantan ponovni izabir našeg tima na svim redovnim i vandrednim skupštinama i sastancima nadzornih tijela. Isto potvrđuje konstantn porast našeg članstva u džematu kao i vakufskih priloga kojeg naše džematlije i vakifi uplaćuju na ime fondacije koja se brine o daljnjem razvoju naše vakufske imovine. 5. Za kraj, nadam se da sam ovim izlaganjem zadovoljio Vaše interesovanje za naš džemat te rasvjetlio eventualne nejasnoće. Za sve mimo izrečenog, kao vjernik i kao nosioc emaneta preuzetog od ljudi koje predstavljam, mišljenja sam se problematika zajednice treba rješavati unutar džemata i u okviru zajednice, a ne putem medija. Ako s Vaše strane i dalje postoji još otvorenih pitanja, predlažem da ih potražite kod pomenutih službenika IZ u BiH, ukoliko su oni spremni medije koristiti u tu svrhu. Još jednoh hvala za ukazanu priliku za ovaj virtuelni razgovor. Srdačan selam Mahdi Mekic From: Fikret Fazlic Date: 15. January 2018 at 19:29:40 CET To: Hamza Ridzal Subject: AW: Pitanja Alejkumu selam, dragi Hamza. Moj odgovor se ogleda u sljedećem: Ja sam veoma ponosan na našu Islamsku zajednicu, Reis ul-ulemu Kavazovića, obrazovne, ali i karitativne ustanove i projekte koje ona ima. Ponosan sam što sam imao priliku da, kao student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (predsjednik udruženja studenata) kroz različite projekte, te kao honorarni imam kroz Medžlis Islamske zajednice Sarajevo (različite džemate), dam svoj doprinos Islamskoj zajednici. Ali sam i zahvalan što sam imao priliku da se obrazujem na institucijama koje je Islamska zajednica osnovala, koje razvija i održava, od medrese u Novom Pazaru i FIN-a u Sarajevu. Islamska zajednica je stub opstojnosti Islama i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali, nedvojbeno, i ključni faktor u očuvanju Bošnjačkog identiteta i van granica BiH, kako u zemljama regije, tako zemljama bošnjačke dijaspore, a mi smo svjestni toga i sretni što je to tako. Mi sebe ne vidimo drugačije, već kao dio Islamske zajednice, mi, Bošnjaci, muslimani. Država Austrija, u kojoj trenutno živim, je u vremenu vladavine Bosnom i Hercegovinom (Austro-ugarska monarhija) dala svoj doprinos nastanku i razvitku iste, ali su i naši Bošnjaci na različitim frontovima dali svoj doprinos, pa je tako Islamska zajednica i naša BiH uvijek tema u razgovorima sa predstavnicima vlasti u gradu Grazu sa kojima gajimo dobre odnose. Iako, dobro integrisani, poštivajući pravo i zakon države u kojoj žive, naši Bošnjaci će uvijek biti vezani za BiH. Imao sam priliku biti u nekoliko džemata imam, drugi imam, ramazanski imam, i kao "proizvod/plod" Islamske zajednice i njenih ustanova, ja moram spomenuti vrijedne Bošnjake Islamskog kulturnog centra Graz, te pohvaliti aktivnosti džematlija, angažman odbora, trud muallima i muallima, rad imama, a samo neki od rezultata te požrtvovanosti su 122 džematlija jednog džemata skupa otišli na umru, 550 omladinaca na omladinskom iftaru, beš-vakat namaz, preko 300 djece u mektebu, mekteb sedan dana u hefti, 16 muallima, omladinske aktivnosti, aktiv žena, međudžematske posjete i druženja, sportske i kulturne aktivnosti, gradnja velikog islamskog centra.... Sve ovo nabrojano je djelokrug mog imamskog rada ovdje u džematu, i to želim da podvučem, a na što sam kao imam veoma ponosan, ponosan da budem imam jednog takvog džemata koji voli Islamsku zajednicu i koji cijeni Reis-ul ulemu i ulemu te zajednice, koji uvažava njene institucije, i koji ima mnogobrojne aktivnosti, te koji može biti uzor drugim džematima u pogledu rada, vjerskih aktivnosti i manifestacija, organizacije džematlija, rada sa mladima, mektebskog programa, medjureligijskog dijaloga, a sve ostalo, što izlazi izvan tog djelokruga, odgovore na ta pitanja treba potražiti u IZ ili negdje drugdje. Unutarnja problematika IZ i džemata se treba rješavati unutar IZ i džemata. Uz najljepse pozdrave, Mahsuz selam, Imam Fikret Fazlić Islamisches Kulturzentrum Graz From: Mahdi Mekic Date: 23. January 2018 at 13:38:33 CET To: Islamisches Kulturzentrum Graz Subject: Re: prodaja imovine u hans gross gasse selam zelim vas obavjestiti da je sa danasnjim danom prodana stara dzematska imovina na adresi hans gross gasse 13. nakon sto smo obznanili nakanu da se data imovina proda, uslijedio je period predstavljanja imovine zainteresovanim strankama. tri zainteresovana kupca javila su nam se sa konkretnim pismenim ponudama. jedan je ponudio 250.000EUR, drugi 300.000EUR a treci 310.000EUR. prihvacena je naravno najveca ponuda te je danas finaliziran kompletan proces prodaje cime je ovo pitanje okoncano. kupac je firma ciji su vlasnici dvoje austrijanaca nemuslimana. namjera im je da na datoj parceli sagrade objekat sa vise stambenih jedinica. kao sto je bilo i najavljeno, cjelokupan prihod ostvaren u ovoj transakciji bit ce aBd usmjeren u daljnji razvoj nedovrsenog islamskog kulturnog centra na adresi laubgasse 24. selam mahdi From: Mahdi Mekic Date: 01. November 2017 at 22:19 CET To: Islamisches Kulturzentrum Graz selam kao sto je u petak pred dzumu usmeno receno, nasa imovina u hans gross gasse 13 je u procesu prodaje tj. pretakanja tog naseg trajnog dobra u nas islamski centar u izgradnji na adresi laubgasse 22. vise detalja o nasem starom objektu imate ovdje: https://www.willhaben.at/iad/immobilien/haus-kaufen/steiermark/graz/einfamilienhaus-mit-sehr-schoenem-garten-zu-verkaufen-privatverkauf-225775953/ prije nego sto prodaja bude finalno zakljucena sa nekim od vec postojecih interesanata, evo i pismeno pozivamo tj. pruzamo priliku svima vama, clanovima nase zajednice, da dobijete prednost ukoliko bi ste licno biti zainteresovani za kupovinu te imovine. podpredsjednik edin grisevic je kontak osobe za sve upite s ovim u vezi i on vam u slucaju interesovanja stoji na rasloganju. selam mahdi

facebook.com

Uvaženi gosp. Hamza Ridžali redakcijo magazina STAV, es-selamu ‘alejkum! Upućujemo Vam ovo javno pismo kao zaključak sa tematskog sastanaka džematskog odbora Islamskog kulturnog centra u Gracu održanog u punom sastavu 27.01.2018. godine a u povodu Vašeg članka objavljenog u magazinu Stav, broj 150, od 18.01.2018. godine. 1. Najoštrije osuđujemo i kategorički poričemo Vaše navode da je vakufska imovina našeg džemata privatizovana. Imovina kojom raspolaže naša zajednica, zaštićena je u okviru fondacije osnovane 2015. godine. Ta fondacija je javno dobro, tj. ne predstavlja ničije privatno vlasništvo, osnovana je skupštinskom odlukom našeg džemata (i to na skupštini na koju su bili pozvani i na kojoj su učestvovali i predstavnici IZ-a) i to u potpunosti regularno po austrijskom zakonu o fondacijama te poštujući sve statutarne i druge za nas obavezujuće pravne odredbe. Proces njenog formiranja uključivao je i period javne rasprave na tu temu, te je od samog njegovog početka podrazumjevao i konsultacije sa svim relevantnim faktorima uključujući i organe IZ u BiH. Članovi u nadzornom tijelu fondacije su ogromnom većinom naši vakifi i aktivisti, a u upravnom odboru je tim koji je izabran od strane skupštine našeg džemata. Pored vakifa i aktivista, nadzorno tijelo je također, našom voljom i nastojanjem da budemo u potpunosti transparentni naspram svih relevantnih instanci, te u želji za što čvršćom vezom sa za nas bitnim institucijama, otvoreno i za predstavnike svih tih institucija i instanci. Neke od tih institucija koriste tu mogućnost, a neke, svojom voljom, za zada to još ne čine. Podrška naših džematlija našem rukovodstvu, njihovo zadovoljstvo sa našim vođenjem zajednice, uključujući i samo upravljane pomenutom fondacijom, potvrđuje i konstantan ponovni izabir našeg tima na svim redovnim i vandrednim skupštinama i sastancima nadzornih tijela. Isto potvrđuje konstantan porast našeg članstva u džematu kao i vakufskih priloga kojeg naše džematlije i vakifi uplaćuju na ime fondacije u svrhu daljnjeg razvijanja naše vakufske imovine. 2. U našim pismenim odgovorima na Vaš upit, jasno smo Vam podebljanim slovima stavili do znanja da smo mišljenja (na žalost za razliku od najviših dužnosnika naše Islamske zajednice) da se nesporazumi (a vjerujemo da se ovdje radi upravo o tome tj. nesporazumu) i problematika zajednice trebaju rješavati unutar džemata i u okviru zajednice, a ne putem medija. Vi taj ključni dio našeg odgovora niste objavili nego ste ustvrdili da smo izbjegli odgovoriti na Vaša pitanja. 3. Prilikom prenošenja interne korenspodencije između rukovodstva našeg džemata i naših džematlija, ponovo ste nas neobjektivno predstavili (a tvrdili ste da prenosite „bez intervencija“) te ste prilikom naknadnog izvješća na Vašem web portalu 23.01.2018. godine u kojem ste pisali o prodaji jedne od naših posjeda skratili tekst i izostavili objaviti ključnu rečenicu u kojoj stoji da će cjelokupan prihod ostvaren u ovoj transakciji biti aBd usmjeren u daljnji razvoj našeg još nedovršenog Islamskog kulturnog centra. 4. S obzirom da niste ispoštovali niti novinarski kodeks niti svoju zakonsku obavezu, tražimo od Vas da u Vašem sledećem broju (a na Vašem web portalu odmah) objavite naše pismene odgovore u cijelosti, kao i ovo pismo, te kompletan sadržaj interne korenspodencije čiji ste samo jedan dio prenijeli. U protivnom, nećemo se libiti tražiti zaštitu od klevete pravnim putem. 5. Ponukani reakcijama koje je proizevo Vaš članak, i ogromnom podrškom koja je stigla na našu adresu kako iz Bosne i Hercegovine tako i širom Bošnjačke dijaspore, koristimo priliku da Vas obavjestimo da ćemo aBd u periodu od 4. do 6. maja 2018. godine u našem Islamskom kulturnom centru u Gracu upriličiti REFORMATORSKU KONFERENCIJU ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA U DIJASPORI. Ovaj skup ugostit će aBd predstavnike bošnjačkih džemata širom svijeta, one koji vole Bosnu i Hercegovinu, kao što vole i Sandžak te svaku drugu rodnu grudu Bošnjaka, koji vole Islamsku zajednicu u BiH, koji poštuju njene institucije i koji uvažavaju njenu ulemu, koji sa njom žele biti čvrsto vezani, i koji pored svega toga žele imati i slobodu samostalnog odlučivanja kod lokalnih i za njihove džemate esencijalnih pitanja. Pomenuta konferencija će u radnom dijelu tokom prva dva dana aBd usvojiti Deklaraciju s ciljem unapređenja uređenja islamske zajednice u Bošnjačkoj dijaspori. Nadamo se da ćemo na trećem, zadnjem danu konferencije biti u prilici lično poredstaviti i uručiti Deklaraciju najodgovornijima u IZ u BiH (iz redova Rijaseta, Vijeća muftija, Sabora...). A nadamo se da ni Vaš list neće propustiti priliku adekvatno popratiti taj događaj. Uz dovu Allahu dž.š. da nas zbliži i da nam popravi stanje, srdačno Vas selamimo. Mahdi Mekić, predsjednik Fikret ef. Fazlić, imam Edin Grišević, podpredsjednik Edin Pargan, sekretar Jasmin Ahmić, zamjenik sekretara Nail Bektaš, blagajnik Veldin Murić, zamjenik blagajnika Čitavu dokumentaciju mailova i dopisa sa redakterom Ridzalom mozete ovdje pročitati: https://www.facebook.com/islamgraz/posts/1346930425413289 #recimoistinu #nofakenews #noalternativefacts #islamgraz

facebook.com

"Es ist geschehen, deshalb kann es wieder geschehen: Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Es kann geschehen und es kann überall geschehen." – Primo Levi, Überlebender von Auschwitz In unserer Gesellschaft darf kein Platz für Extremismus, Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit oder Hetze sein!! Deshalb sagen wir: #weremember !!! #niewieder #WehretdenAnfängen #keinExtremismus

facebook.com

Arapski jezik kroz Kur'anske ajete i fraze Predavač: prof. hfz. Sead Kumro PRIJAVA: Svi zainteresovani mogu se prijaviti kod predavača – na e-mail: sead.kumro@islamgraz.org ili SMS-om na broj tel.: +43(0)664 5726852 Prijave na kurs arapskog su obavezne. Kurs je besplatan i broj mjesta je ograničen! Pozovite i svoje prijatelje da se upišu na kurs arapskog jezika! #islamgraz #arapskiJezik

facebook.com

DŽENAZA !!!! rah. Robert Milojković Ponedjeljak, 29.01.2018. u 13:00h Gradsko groblje - Zentralfriedhof Graz (Alte Poststraße 343 - Ulaz sa Kapellenstraße - kod Urnenfriedhof/Interkonfessioneller Friedhof)

facebook.com

Džematska putovanja 2018 - predstavljanje novih džematskih putovanja u 2018 godini - osvrt na džematsku umru 2017/2018 - aktuelne džematske teme Očekuje nas mnogo novina, 3 velika putovanja u ovoj godini, nove i osvježene stare aktivnosti. Pa dodjite večeras nakon jacije namaza, te se informirajte o ovim novostima. #islamgraz #putovanje #umra

facebook.com

Ein gesegneten Freitag! Džuma mubarek! إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [Sure Al-Aḥqāf 13 - 14] Oni koji govore: "Naš Gospodar je Allah!" – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju! Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili." "Gewiß, diejenigen, die sagen: "Unser Herr ist Allah" und sich hierauf recht verhalten, über sie soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Das sind die Insassen des (Paradies) gartens, ewig darin zu bleiben als Lohn für das, was sie zu tun pflegten." Euer Islamisches Kulturzentrum Graz Vaš Islamski kulturni centar Graz

facebook.com

*** Kolačijada *** Aktiv žena "Hatidža" organizuje kolačijadu u Petak, 26.01.2018., prije i poslije džume Nedjelja, 28.01.2018., prije i poslije podne U Islamskom kulturnom centru Graz Laubgasse 24, 8055 Graz Dobro nam došli!

facebook.com

Jugendliche aus der Katholischen Kirche Graz-Süd zum Besuch im Islamischen Kulturzentrum Graz

facebook.com

Esselamu alejkum, drage džematlije, prijatelji i simpatizeri Islamskog kulturnog centra Graz. Kao i svaki drugi medijski tekst koji objavimo, a tiče se našeg džemata, evo objavljujemo i ovaj. Nažalost, tekst je takav kakav je, tendenciozan, jednostran, subjektivan i nedobronamjeran. Ali, svako je za svoje riječi odgovoran. Naš stav je da se unutrašnje stvari džemata i IZ trebaju rješavati unutar džemata i IZ, a ne kroz medije. Medjutim, i ovo pitanje će se riješiti, i ovo će proći, ako Bog da! Naš Gospodar, Allah, dž.š., kaže:" (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) Ta, zaista, s teškoćom je i olakšanje. Zaista, sa teškoćom je i olakšanje." Rješenje ovog pitanja je u svačijoj koristi. U interesu džematlija, a i cilj je džematskog odbora, i sa sigurnošću tvrdim da moj džematski odbor radi na rješavanju toga. Na kraju ponavljam ajete iz sure Hudžurat, koji su bili tema zadnje hutbe: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ "O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." Molim vas, suzdržite se od bilo kakvih komentara. S poštovanjem! Mahsuz selam, Imam Fikret Fazlić http://stav.ba/skandal-u-grazu-otudjena-vakufska-imovina-u-jednom-od-najvecih-bosnjackih-dzemata/ p.s. evo i jednog linka o jednoj uobičajenoj nedjelji u našem džematu https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1341028092670189&id=269081449864864

facebook.com

***Jedna uobičajena nedjelja u Islamskom kulturnom centru Graz*** Mekteb grupe 1-7, baby-mekteb, bosanski jezik, sabahski sohbet, halka Kur'ana (sufara i tedžvid) za žene, kafa, namaz, porodično predavanje, vaz, muhabet, igra, kurs arapskog jezika, ciklus predavanja, stoni tenis,...

facebook.com

Fotografije sa Umre 2017/2018 su napokon dostupne svima vama. Uživajte, prisjetite se lijepih trenutaka sa putovanja i podijelite ih sa vašim prijateljima. Podsjećamo da su ukupno 122 mu'temira putovali u organizaciji našeg džemata, imama Fikret ef. Fazlića i predsjednika džemata mag. Mahdi Mekića. Imam i predsjednik džemata su zaista lijepo isplanirali i organizirali ovo putovanje u naša 2 najsvetija grada Mekku i Medinu zajedno sa hadžijom Izet Kastratom (El Kiram International). Imali smo priliku obići mnoge znamenitosti, muzeje, mjesta na kojima su se desila neka historijska dešavanja i još puno puno toga. Gdje smo to sve bili pogledajte na fotografijama u albumu. P.S. Zahvaljujemo se našim mu'temirima koji su dostavili i dali na korištenje svoje privatne fotografije napravljene vlastitim aparatima i mobitelima. Vaš Islamski kulturni centar Graz #islamgraz #umra #IslamischesKulturzentrumGraz

facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

Scale #GuanMusicScore #GuanInGraz

Scale #GuanMusicScore #GuanInGraz
@, instagram.com

Dunjaluk moj❤❤❤

Dunjaluk moj❤❤❤
@, instagram.com

☺😀😆😎💪

☺😀😆😎💪
@, instagram.com

🕌💕💕

🕌💕💕
@, instagram.com

#lastnight #with #lovelysister 🕌🤗💛

#lastnight #with #lovelysister 🕌🤗💛
@, instagram.com

Quiz

NEAR Islamisches Kulturzentrum Graz