Top Local Places

Arboretum Variegata

Planinska 35 F, Samobor, Kladje,
Arboretum

Description

ad

Arboretum Variegata  

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Alnus glutinosa Razzmatazz sada je u cvatu

facebook.com

Scilla bifolia - dvolisni procjepak

facebook.com

Hamamelisi

facebook.com

Pinus wallichiana Zebrina

facebook.com

Prunus luzitanica Variegata

facebook.com

Pinus sylvestris Aurea - škotski bor Spreman za sadnju. U Arboretumu Variegata ovaj bor već postoji, ali nije tako jako zlatno žut, pa će mu ovaj biti konkurencija. Naravno da po ljetu boja nije toliko žuta.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Picea omorika Aurea Pančićeva omorika Aurea

facebook.com

Magnolie u Arboretumu Variegata su napupale i čekaju proljeće

facebook.com

Gledano iz Arboretuma Variegata vidi se naša kuća u Samoboru

facebook.com

Quiz

U OKOLINI Arboretum Variegata