Top Local Places

Torsholken

, ,
School

Description

ad

Torsholken är en Grönflaggcertifierad förskola i Stehag som drivs av Frisksportklubben Tor.
Förskolan erbjuder en utvecklande och pedagogisk verksamhet till ert barn med en inspirerande miljö för alla barnens sinnen och utvecklingsperioder.

Torsholken arbetar efter våra styrdokument läroplan för förskola , vår skollag samt den hälsofrämjande ideologin. Vi arbetar utifrån vår verksamhetsplan där  hälsa, miljö och välmående i fokus .

Torsholkens vision är att ge varje enskilt barn bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande samt en stark tro på sig själv.

Vi ser naturen som ett komplement till vår innemiljö och kan därför variera vår utlärning till barnen efter deras behov och intressen.

CONTACT

Quiz

NEAR Torsholken