Top Local Places

Feministiskt Initiativ Kiruna

, ,
Political organization

Description

ad

Sveriges nordligaste lokalförening för Feministiskt Initiativ.

kiruna@feministisktinitiativ.se

Instagram: @kirunafeministerna

Vad är Fi?

Feministiskt initiativ är en ideell organisation, bestående av kvinnor och män som inte längre vill vänta på att de etablerade politiska partierna ska driva de feministiska frågorna. Feministiskt initiativ fortsätter den kamp och det arbete som kvinnor under lång tid utfört för att förbättra sina liv. Feministiskt initiativ sätter de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagordningen.Vilka mål har Fi?

Feministiskt initiativ vill föra upp feminismen på den politiska dagordningen. Genom att samla en bred folkrörelse för feminism och mänskliga rättigheter för vi in en ny dimension i politiken. Feministiskt initiativ strävar efter parlamentariska mandat för att genomdriva förändring, från lokal till global nivå.Hemsida: http://feministisktinitiativ.se

Fb-sida: https://www.facebook.com/feministisktinitiativ

CONTACT

Quiz

NEAR Feministiskt Initiativ Kiruna