Top Local Places

EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice

, ,
Farm

Description

ad

Ekološki nasad ameriških borovnic, ki se nahaja v okolici Ljubljane - Eko kmetija BBB (BIO Barjanske borovnice). Ekološka kmetija BBB – Bio Barjanske Borovnice
je novejši družinski, ekološki nasad ameriških borovnic, ki se nahaja v okolici Ljubljane.
Zgodba našega nasada se prične leta 2011, ko smo se odločili za pridelavo izključno visoko kvalitetnih, EKO certificiranih borovnic, ki so še vedno redkost na tržišču Slovenie in EU.
Naše borovnice rastejo v okolju izjemne naravne danosti in zato kupcem zagotavljajo kakovostno (skoraj butično) ekološko pridelano sadje, ki je polnega okusa, arome in višje hranilne vrednosti.
Ponosni smo, da so naši pridelki v celoti BIO, kar je za nas in Vas – pravi izbor.
Kvaliteta plodov je vrhunska ter 100 % brez škodljivih gnojil in sredstev za zaščito rastlin.
Celotno delo na nasadu - od strokovnega obrezovanja grmov, večkratnega odstranjevanja plevela, zagotavljanja pogojev za zaščito od škodljivcev, optimalne sestave in vlage do večkratnega selektivnega obiranja, prebiranja in pakiranja poteka ROČNO.
Tako delo na ekološki kmetiji-nasadu zagotavlja visoko kvaliteto borovnic in hkrati pomeni tvegano proizvodnjo ter tudi visoke stroške pridelave.
Nasad je še mlad in v fazi razvoja.
V letu 2016 pričakujemo rod okrog 1.000 kg borovnic.
Količine plodov se bodo v prihodnjih letih bistveno povečale. Pričakujemo, da se bo vsako naslednje leto skoraj podvojile ter čez 4 leta dosegle polni rod okrog 12.000 kg.


Iščemo poštene strateške kupce, ki cenijo visoko kvaliteto in vrhunski okus ekoloških ameriških borovnic. Zaželeni so tudi prodajniki – posredniki, ki zmorejo, skupaj z nami, odpreti nove
prodajne poti po Evropi, do zahtevnejših, izbirčnih kupcev.
RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Letošnja sezona se je končala uspešno. Sedaj izvajamo dognojevanje prsti z naravnimi eko gnojili, košenje in urejanje eko plantaže. Juhuuuu.....priprave za naslednjo sezono. Eko borovnice so zakon 😊

facebook.com

Spoštovani obiskovalci, Opravičujemo se, ker nismo mogli TAKOJ odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Razlog je v tem, da cele dneve delamo na nasadu. Narava zahteva svoje. Obljubljamo, da se bomo poboljšali in hvala za razumevanje. Sezona borovnic se letos počasi končuje. Zadnje obiranje bo med 15 in 20 avgustom. Kvaliteta plodov je bila odlična, količine pa povprečne in zato letos še omejene. Nasad je šele v začetni fazi razvoja in naslednje leto pričakujemo 2x večji rod. Cena je zapisana v četrtem delu teksta : Letos prodajamo borovnice po ceni 10 eur za 1 kg. Drugo klaso – za marmelado prodajamo po 5 eur za 1 kg. Borovnice lahko naročite in kupite na več načinov: - Preko telefona 041 244 805 - Preko meila : bbbecofarming@gmail.com - Osebno – vsako sredo na EKO tržnici Lj-Šiška med 15 in 18 uro.

facebook.com

Timeline Photos

Vsak dan sveže ekološke borovnice z certifikatom. Pokličite in naročite na tel: 041 244 805

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

O nas: Družinska Kmetija - Ekološki nasad ameriških borovnic se nahaja v okolici Ljubljane, v naravnem okolju Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je del območja Natura 2000. To je prava zakladnica zdravja za vse ki imajo radi čisto, neokrnjeno naravo... Nismo veliki... smo pa odlični. Naročila in informacije po telefonu, e-meilu ali fb! About us: Family Farm - Organic plantation of blueberries is located near Ljubljana, in a natural environment Landscape Park, which is part of the Natura 2000 areas This is a real treasure of health for all who love pure, unspoilt nature... We are not big ... but we are hardworking and responsible for premium blueberries! Orders and information by phone, e-mail or fb!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Zgodovina: Leta 2011 odločili smo se za pridelavo izključno visoko kvalitetnih, certificiranih ekoloških borovnic. Po triletni strogi kontroli Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu KON-CERT lahko rečemo, da nam je uspelo. Julija 2015 so naše borovnice pridobile še zadnji, uradni EKO certifikat, ki zagotavlja, da je vzgoja borovnicna naših kmetijskih parcelah skladna z vsemi predpisi ekološke pridelave. History: The story of our plantation begins in 2011. We decided to produce exclusively high quality, certified organic blueberries. After a three-year rigorous control of the lnstitute for inspection and certification in agriculture KON-CERT we have succeeded. In July 2015 our blueberries acquired The last official EKO certificate ensuring that the planting of blueberries on our farm complies with all therules of organic production.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Naše sadje: Na kmetiji velikosti skoraj 2 hektarja smo zasadili okrog 4.000 grmov ameriških borovnic in sicer štiri različne sorte, ki se delno razlikujejo po okusu, videzu in velikosti: - Bluecrop - prijetno kiselkastega okusa, srednje veliki sočni plodovi, ki se obirajo med 1.7. in 31.7. - Bluegold - sladko-kiselkastega izrednega okusa, malo večji plodovi, ki se obirajo med 10.7. in 10.8. - Liberty - odličnega osvežilno kiselkastega okusa, srednje veliki čvrsti plodovi, ki se obirajo med 10.7. in 15.8. - Chandler - odlične premium sladko-kiselkaste borovnice, nadpovprečno veliki čvrsti plodovi, ki se obirajo med 20.7. in 31.8. Je novejša sorta, vrhunske kvalitete, ki je vsebolj iskana pri izbirčnih kupcih. Our fruit: The farm size of nearly 2 hectares was planted with some 4,000 bushes of blueberries.Four different varieties, which differ in part according to taste, appearance and size: - Bluecrop - a pleasant sour taste, medium juicy fruits that are harvested between 1.7. and 31.7. - Bluegold - sweet-sour taste extraordinary, a little larger fruits that are harvested between 10.7. and 10.8. - Liberty - excellent refreshing sour taste, medium-sized firm fruits that are arvested between 10.7. and '15.8. - Chandler - excellent premium sweet-sour blueberry, above average large firm fruit, which are harvested between 20.7 and 31 .8. A newer variety of top quality, which is increasingly asked for among the choosy buyers.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Količine: Rastline rastejo in se razvijajo do polne zrelosti 8 do 9 let. Povprečne kolicine ekoloških borovnic so manjše od industrijsko pridelanih in se pri polni zrelosti rastlin gibljejo okrog 4 kg po grmu. V juliju 2016 pričakujemo prvi rod ekoloških borovnic skupaj okrog 1.000 kg. Količine plodov se bodo v naslednjih letih bistveno povečale. Pričakujemo, da se bodo vsako naslednje letoskoraj podvojile ter čez 4 leta dosegle okrog 10.000 kg. Quantities: Plants grow and develop to full maturity 8 to 9 years. Average quantities of organic blueberries are smaller than the industry produced and at full maturity plants moving around 4 kg after the bush. In July 2016 we expect the first generation 2016 of organic blueberries together about 1,000 kg. Quantities of fruit will be in the coming years significantly increased. We expect that they will each year nearly doubled and over 4 years to reach about 10,000 kg.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Kvaliteta: V okolju izjemne naravne danosti svojim kupcem zagotavljamo (butično) kakovostno, ekološko pridelano sadje, ki je polnega okusa, arome in višje hranilne vrednosti. Ponosni smo, da so naši pridelki v celoti BlO, kar je za nas in Vas - edini pravi izbor! Kvaliteta borovnic je vrhunska ter 100 % brez škodljivih gnojil in sredstev za zaščito rastlin. Quality: In an environment of exceptional natural features providing its customers (boutique) quality, organic fruit that is full of flavor, aroma and higher nutritional value. We are proud that our products is fully BlO, which is - the only right choice! Blueberry are top quality and 100% free of harmfulfertilizers and plant protection products.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Cena: Celoletno delo na nasadu, od strokovnega obrezovanja grmov, skrbnega odstranjevanja plevela, zagotavljanja optimalnih naravnih pogojev zaščito od škodljivcev, optimalne vlage tal ter uspešnega razvoja rastlin in dozorevanja plodov, do večkratnega selektivnega obiranja je skoraj v celoti ročno. Tako delo na ekološki kmetiji zagotavlja visoko kvaliteto borovnic in hkrati pomeni tvegano proizvodnjo ter tudi visoke stroške pridelave. Letos prodajamo borovnice po ceni 10 eur za 1 kg. Pri večjih količinah so popusti! Drugo klaso – mehke in prezrele prodajamo po 5 eur za 1 kg. Price: Year-round work on the organic farm from the professional pruning shrubs, weed removing, providing optimal conditions for the natural protection from pests, optimal soil moisture and successful development of plants and ripening of the fruit, to multiple selective harvesting is almost entirely manually. This kind of work on an organic farm is providing high quality blueberries and represents a risky production as wellas high production costs. This year blueberries sold at a price of 10 EUR per 1 kg. For larger quantities, discounts! Second class - soft and ripe sell 5 EUR for 1 kg.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Predstavili smo vam, kaj zmoremo mi... Kaj pa mi iščemo? lščemo poštene strateške kupce v zahodnih in razvitih državah, ki cenijo visoko kvaliteto in vrhunski okus ekoloških borovnic. Zaželeni so tudi prodajniki, ki zmorejo odpreti prodajne poti do zahtevnejših, izbirčnih kupcev. We present to vou what we can do. What are we lookinq for? We are looking for a buyer who appreciated the high quality and superior taste of organic blueberries and salespeople who are also able to opensales channels to demanding, picky customers.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post

Borovnice spadajo med najbolj zdrave sadeže. Krepijo kri, jačajo imunski sistem, uravnavajo telesne tekočine v telesu, čistio telo od toksinov, krepijo srce, jetro, letvice in kosti, pomlajajo telo, urejajo prebavo in še in še! Borovnice vsebujejo: • C-vitamin je potreben za tvorbo kolagena, ta pa vpliva na lepo in mladostno kožo, čvrste žile in prožne sklepe. C vitamin je aktivator celične presnove, zato pomaga tudi pri hujšanju • vitamin E – vitamin mladosti, ki pripomore k hormonskemu ravnovesju • določene vrste B-vitaminov, ki spodbujajo presnovo in delujejo na živce • bioflavonoide, ki so močni antioksidanti in preprečujejo staranje oči • karotenoide, ki delujejo zaščitno na maščobni del celice • kalij, ki spodbuja odvajanje vode iz telesa • kalcij, ki je potreben za gradnjo kosti, zob in mišic; potreben pa je tudi za normalno bitje srca in delovanje živčevja • železo, ki je potreben za dobro kri • fosfor, ki pomaga ledvicam, da normalno delujejo • polifenole, zelo močni antioksidanti, ki jih najdemo v nekaterih delih posameznih rastlin, predvsem v lupini • Mangan, ki vpliva na lepo kožo, na dober spomin in proti bolečinam v sklepih • Magnezij, ki deluje v celici kot vžigalica – za tvorbo energije. Deluje proti krčem v mišicah. • pektin – vodotopna vlaknina, ki ureja prebavo.

Photos from EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice's post
facebook.com

EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice

EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice
facebook.com

Quiz

BLIZU EKO kmetija BBB - Bio Barjanske Borovnice