Top Local Places

MENS & CO

, ,
Company

Description

ad

Veletrgovina poljoprivrednih proizvoda i umjetnih gnojiva

Maloprodaja ribolovnim priborom - FISHING FREAKS
.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

U potražnji za 5 T ljesnjaka .....

facebook.com

Potražujemo kukuruz - standard kvalitete, plaćanje odmah

facebook.com

Novo u ponudi Holcim vivacal proizvodi - prirodni su izvor kalcija u hranidbi životinja - rasuto (u rimfuzi) cijena 0,44 kn/kg fco. kupac

facebook.com

Timeline Photos

Sretnu i uspješnu Novu 2017.godinu želi Vam ekipa MENS&CO

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Timeline Photos
facebook.com

Modna galerija M

Modna galerija M
facebook.com

Modna galerija M

Modna galerija M
facebook.com

Modna galerija M

Modna galerija M
facebook.com

PONUDA sojina sačma /GMO i NON-GMO/, umjetna gnojiva /Kutinska, Vukovardka, Mađarska/ ......... POTRAŽNJA Kukuruz - standard kvalitete, 13-14% vlage, primjese max 5% ... cca. 1000 T Stočna pšenica ... cca. 1000 T

facebook.com

U ponudi repičina sačma 35% proteina, kukuruz, sojina sačma min. 45,5% proteina, umjetno gnojivo....

facebook.com

U ponudi umjetno Zorka - Šabac (Npk 15-15-15 i Npk 7-20-30)

facebook.com

U ponudi - kukuruz, sojina sačma, suncokret sačma, umjetno gnojivo ......

facebook.com

Quiz

U OKOLINI MENS & CO