Top Local Places

Epicraft AB

Västmannagatan 105A, Stockholm, Sweden
Internet/software
advertisement

Description

ad


epicraft® har funnits sedan 2007 och utvecklar sedan 2010 verksamhetsstödjande programvara för mindre företag. epicraft® AB ägs och drivs av två systemutvecklare med lång erfarenhet av att utveckla program för Windows.

epicraft® HB startades 2007 som ett renodlat konsultföretag och 2011 bildade vi epicraft® AB med inrikting på programvaruförsäljning. Konsultverksamheten i epicraft HB kommer framöver att avvecklas, förutom för de kunder där vi haft eget leveransansvar.

Vi är ett kostnadseffektivt företag med låga overheadkostnader och kan därför erbjuda hög kvalitet till ett bra pris.

Vår enda produkt är i dagsläget epicraf®t Faktura och vi kommer under överskådlig framtid att ängna oss åt vidareutveckling och support av detta program.

Om epicraft Faktura
------------------------
epicraft® Faktura är tänkt för dig som lämnar din bokföring till andra, men själv sköter faktureringen.

Användarvänlighet har varit vårt utvecklingsfokus. Vi vill att din huvudsakliga arbetsprocess ska vara enkel och snabb. Men också lätt att förstå. För att du som användare ska slippa se funktioner som bara vissa använder så aktiverar du dessa i programmet varefter du behöver dem.

Dina känsliga kunddata lagras lokalt och säkert på din egen dator. Genom privata molntjänster som till exempel Dropbox kan du använda programmet över Internet från valfri dator och plats.


Installation och grundinställningar i programmet klarar du vanligvis av på några minuter och sen kan du börja använda epicraft® Faktura.

CONTACT

Recommended Before and After transformation