Top Local Places

Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"

Höganäs AB Västra matsalen, Höganäs, Sweden
Nonprofit Organization
ad

Description

ad

Sällskapet verkar för bevarande och utveckling av företagets historiska samlingar

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Schakt Gustaf Adolf omkr. 1900

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Så här såg Höganäsbolagets direktionsbilar ut, då det begav sig! Tack för bilden Bengan Af Bolet!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post

Portalstycket till kontorsentrén togs bort 1942. Det sägs att det finns en kopia i ett bergrum i Stockholm, där det varit en utställning. Vet inte om det är riktigt!

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post
facebook.com

Timeline Photos

Badhuset, som en gång låg vid Malmbryggan i Höganäs hamn

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post

Fr.v.Bild 1 Bolagsjärnvägen korsar Bruksgatan. I bakgrunden FabrikV. bild 2. Hamnen på slutet av 1800-talet. Bild 3 t.v Hotell Schweiz i slutu på 1800-talet i bakgrunden hamnen och Öresund.

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post
facebook.com

Timeline Photos

Tidigare entré till Höganäsbolaget mot Bruksgatan

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Besök vid f.d. Bohusverken av Stawfordska Sällskapet

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post

Överst Fabrikerna i Hyllinge 1919, sedan 2 bilder från Rörfabriken De första nyuppförd 1895. Sista bilden t.h är från Bruksgatan Bilden tagen från dåvarande Fabrik III s.k. "Blåkulla". i riktning t.v. mot Kullagatan. I förgrunden lager av tillverkade takpannor. För övrigt lager av eldfasta tegel.

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post
facebook.com

Timeline Photos

Eric Ruuth i skyddande vinterskrud 2015

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post

1. Fat från jubilerande Höganäs Stenkols AB 1797-1897. Förfrågan om detta kom från Amerika. Förmodligen har det hamnat i Worchester en gång i tiden , därefter till en agent i Tyskland och sedan återkommit igen till Amerika, där det nu finns. 2. Verkstadspersonal på 1960-talet. 3. Anrikningsverket, som en gång låg bakom nuvarande centrallaboratoriet

Photos from Stawfordska Sällskapet "Historikgruppen för Höganäs AB"'s post
facebook.com