Top Local Places

RKK Ofoten

Fagernesveien 1, Narvik, Norway
Education
advertisement

Description

ad

RKK = Regionalt kompetanseutviklingskontor.  Arbeider med kurs og kompetansehevende tiltak for alle ansatte i eierkommunene. Det finnes 8 interkommunale kontor i Nordland fylke. RKK Ofoten eies av Evenes, Tjeldsund, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. RKK har et nært samarbeid med eierkommunene, Universiteter, Høgskoler, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS. RKK har ansvar for å tilby kurs og kompetansehevingstiltak for alle ansatte i kommunal sektor.
Kompetansebehov meldes til RKK via styret eller andre nettverk hvor alle eierkommunene er representert. Ansatte i kommunene kan også ta direkte kontakt med RKK ved behov for opplæring, ønske om kurs, konferanser eller videreutdanning.
RKK planlegger, organiserer og gjennomfører!

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

RKK Ofoten's cover photo

RKK Ofoten's cover photo
facebook.com

Videreutdanningstilbud MATEMATIKK 2 for 5. - 10. trinn. Opptak skjer gjennom Utdanningsdirektoratets program Kompetanse for kvalitet - Regionale tilbud. Studiet er kun åpent for studenter som blir tatt opp i dette programmet. Studiet er forbeholdt søkere som jobber som lærere i kommuner i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. For å søke opptak til studiet må du sende en epost til leder i RKK Lofoten Siw Skaar (Siw.skaar@rkklofoten.no) med følgende informasjon: Navn, Adresse, Mobilnr, Epost, Fødsel og personnummer. Vitnemål og attester. http://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier/2016h/Sider/MAK2.aspx

facebook.com

15. mars arrangerer Gyldendal inspirasjonskurs for matematikklærere i Narvik. Søknadsfrist 23. februar. Se deres kurskalender her: https://www.linkevent.no/Web_Public/Portal/Gyldendal/Calender/FullCalender.aspx#

facebook.com

Kompetanse for kvalitet - Universitetet i Agder

Jobber du i skolen og trenger faglig påfyll? Søk nå og få utdanningen dekket av Udir

facebook.com

Timeline Photos

Ny inspirasjon etter to dager i Bodø - rammer og ressurser er blitt tydeligere etter møter i RKK-nettverket, med utviklingsveilederne i ungdomstrinnsatsingen og med Fylkesmannen i Nordland

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Enda en bra dag i "Skoleutviklingens" tegn - Møte i koordinatornettverket for ekstern skolevurdering

Timeline Photos
facebook.com

I dag klokken 14 er absolutt siste frist for påmelding til fagdag for barnehagene torsdag - i Narvik. Påmelding må sendes på e-post til rkkofoten@rkkofoten.no. http://www.rkk-ofoten.no/index.php/aktuelt-arkiv/48-nytt-ar-nye-muligheter

facebook.com

Timeline Photos

Skoleutvikling - flere sider av samme sak. Interessante perspektiver rundt "Ekstern skolevurdering"

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Møte i Rådgivernettverket i Ofoten Hovedtema: Bestemmelser og rutiner ved overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring

Timeline Photos
facebook.com

Seminar på Evenskjer: Kulturforståelse i møte med rusavhengige http://www.rkk-ofoten.no/index.php/aktuelt-arkiv/50-seminar-kulturforstaelse-i-mote-med-rusavhengige

facebook.com

Timeline Photos

Nytt kull i Fagarbeiderløftet og vi har oppnådd intensjonen om å gjøre det til et tilbud for hele Ofotenregionen. I tillegg til felles samlinger blir det lagt til rette for lyd/bildekommunikasjon med deltakerne/kommunene😊

Timeline Photos
facebook.com

Idehefte til bruk for skoler som tar imot minoritetsspråklige elever: http://rkk-ofoten.no/attachments/article/20/Lisbeth%20Flatraaker.pdf

facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

emtromsoovergangsutfordringer,denfølelsen

"Et øyeblikk bare så e æ kobla til projektoren." Når møtet starter når du er klar og 7 pers venter.... #overgangsutfordringer #denfølelsen

overgangsutfordringer,denfølelsen
@emtromso, instagram.com

Recommended Before and After transformation