Top Local Places

Nyt Europa

Grønnegade 50B, Aarhus, Denmark
Non-profit organization
advertisement

Description

Nyt Europa er en organisation, som arbejder for et demokratisk og stærkt EU. Vi ser EU, som et vigtigt redskab i kampen for en mere bæredygtig verden.

Nyt Europe er økonomisk støttet af Europa-Nævnet.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Mobile Uploads

"Danmark skal støtte kommissionens flygtninge forslag. Det er vores moralske ansvar, men det er også en fordel for Europas økonomi og stabilitet. Et stærkt folkeligt pres på regeringen er derfor fortsat nødvendigt ", sagde Morten Kjærum, tidligere direktør for EUs agentur for menneskerettigheder på Nyt Europas møde den 14.9. "Vi kender godt redskaberne til at løse krisen, dem kender vi fra tidligere kriser. Merkel og kommissionen peger på nogle af de rigtige instrumenter. Der mangler måske, at man også løfter flygtninge ud af nærområderne og legale veje for at flygtningene kan komme til Europa, men de er på rette vej. Den danske regering er desværre tøvende over at støtte Kommissionens forslag. Det skal vi have ændret, så Danmark også kan være med til human løsning til gavn for både flygtningene, Danmarks og Europas fremtid. " sagde Morten Kjærum, der idag er direktør for Raoul Wallenberg. Tak til alle de fremmødte for en god diskussion - vi glæder os til at se jer mere i foreningen.

Mobile Uploads
facebook.com

Timeline Photos

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i dag leveret sin State of The Union tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg. I den fremlagte fordelingsnøgle til en solidarisk fordeling af 160.000 flygtninge i EU-landene over to år, er Danmark ikke at finde på kortet over fordelingsnøglen. Statsministeren har efter sin seneste samtale med Merkel positivt meldt ud, at Danmark er parat til at tage imod omkring hundrede flygtninge–et antal virkeligheden senere har indhentet. Nogle af de mange mennesker på flugt fra bl.a. krigen i Syrien har krydset Danmark med kursen mod Sverige. Denne situation gør det lysende klart, at der er brug for europæiske løsninger – når problemerne vel at mærke handler om Europa. Europæiske problemer kræver europæiske løsninger, også for Danmark! Udover, at det naturligvis ville sende et yderst positivt signal at bakke op om vore nabolande, Tyskland og Sveriges forslag til en kvoteordning, vil vi i Nyt Europa opfordre til at arbejde for: 1) Etablering af europæiske modtagecentre med gode sanitære forhold samt 2) Økonomisk bistand til nærområderne og et opgør med den besparelsespolitik på ulandsbistanden, som der pt. har været lagt op til. Udviklingsbistanden skal styrkes i Europa. Det er ikke tid for EU-landene at skære i udviklingsbistanden, når der netop er behov for det modsatte.

Timeline Photos
facebook.com

Mobile Uploads

På forsiden af Politiken kan man i dag se Nyt Europas event om EU's moralske ansvar overfor flygtninge. Husk at sende en mail til jr@nyteuropa.org hvis du ønsker at deltage. Der er få pladser tilbage. Til alle der allerede har sendt mail, i vil snarest modtage en mail der bekræfter deltagelsen. https://www.facebook.com/events/1603742626536995/

Mobile Uploads
facebook.com

UNHCR

I Nyt Europa støtter vi fuldstændigt op om behovet for akut handling fra flere af Europa's regeringer og vi håber på, at der sker handling i dag!

UNHCR
facebook.com

Photos from Nyt Europa's post

Tak til alle de mange mennesker der mødte op til efterårets første debat. Og stort tak til UNDP's Camilla Bruckner og professor Thomas Weiss der gav os dyb indsigt i processen op til formuleringen af FN's verdensmål, samt dens implementeringsstrategi. Vi glæder os til at byde jer velkommen til den næste debat, mandag d. 14 september om EU's ansvar overfor flygtninge

Photos from Nyt Europa's post
facebook.com

Europa-Nævnet

Nyt Europa har i dag deltaget i Europa-Nævnets erfaringskonference. Formand Steen Gade er her på banen for at tale om europæisk offentlighed.

Europa-Nævnet
facebook.com

Timeline Photos

"There is no future for fossil fuels - or there is no future for us." Rockefeller byggede en formue på olieproduktion. Glædeligvis har Rockefeller familien annonceret, at Rockefeller Brother Fund vil frasælge alle aktiver i fossile brændsler. Fonden har allerede solgt alle investeringer i kul og tjæresand. Det er DIVESTMENT - og det er fremtiden. Nyt Europa er repræsenteret ved Divestment konferencen i Paris. #divestconference #divestment

Timeline Photos
facebook.com