Top Local Places

Kristdemokrater för En levande kyrka - Kyrkovalet 2013

Lillsjöberg 24, Tavelsjö, Sweden
Church/religious organization
ad

Description

Vår vision för Svenska kyrkan handlar om EN LEVANDE KYRKA för hela folket. Nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet 2013.   Kristdemokrater för En levande kyrka driver två huvudfrågor i kyrkovalen:

Vår vision för Svenska kyrkan handlar om EN LEVANDE KYRKA som lever för hela folket, inte bara de kyrkotillhöriga.

Vi tror att ETT NYTT VALSYSTEM MED RENODLADE PERSONVAL är en viktig förutsättning för att vår vision för Svenska kyrkan skall kunna förverkligas.

Kristdemokrater för En levande kyrka utgör en öppen och fristående gren inom den kristdemokratiska rörelsen.
Val till Kyrkomöte - valresultatTvå präster och två lekmän på kyrkomöteslistan i Lunds stift
Listan toppas av Alve Svensson.
– Jag arbetar som sjukhuspräst i Kristianstad, berättar
han. Jag vill att Svenska kyrkan skall vara en riktig folkkyrka,
som välkomnar alla. Samtidigt vill jag att hon ska
få bära sina 2 000-åriga traditioner som kyrka.
På fjärde plats återfinner vi pensionerade prosten Sten
Johansson, Teckomatorp, prästvigd 1973.
– Jag vill arbeta för en tillgänglig kyrka nära människorna,
säger han. Människor ska få tag på en präst när de behöver
det. För mig är det till exempel självklart med en återkommande kontakt med sorgehuset efter en begravning.

På andra plats finner vi Bo Herou, Onslunda på Österlen.
I kyrkliga sammanhang kyrkorådsordförande i Brösarp-
Tranås församling.
– Jag vill arbeta för en kyrka med låga trösklar, en kyrka
som öppnar porten vid för dem som söker. Låt framförallt
församlingarna själva bestämma över sin egendom och
över sitt gudstjänstfirande. Sammanslagningar leder till
färre frivilligt aktiva i kyrkan. Och det är dem vi behöver
mest. Det personliga mötet leder ofta till tro.
På tredje plats på listan hittar vi Thérèse Engdahl, Åhus.
I vardagslag arbetar hon som sjuksköterska i hemsjukvården
och har även ett förflutet som missionär i Mauretanien
och Etiopien. Diakonin ligger henne varmt om
hjärtat.
– Det är genom diakonin vi når de sårbara och utsatta,
säger hon. Den första kontakten som visar att kyrkan för
alla är en varm och öppen famn.
http://www.enlevandekyrka.se/om-oss/stiftskrestar/lunds-stift/
Fr. v. Bo Herou, Thérèse Engdahl, Sten Johansson och Alve Svensson toppar listan till kyrkomötet i Lunds stift.Valresultat
Rösträkningen som börjar ikväll kl. 20 kan följas direkt via http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat där det preliminära resultatet växer fram allteftersom rösterna rapporteras in.

CONTACT