Top Local Places

Kristdemokrater för En levande kyrka - Kyrkovalet 2013

Lillsjöberg 24, Tavelsjö, Sweden
Church/religious organization
ad

Description

Vår vision för Svenska kyrkan handlar om EN LEVANDE KYRKA för hela folket. Nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet 2013.   Kristdemokrater för En levande kyrka driver två huvudfrågor i kyrkovalen:

Vår vision för Svenska kyrkan handlar om EN LEVANDE KYRKA som lever för hela folket, inte bara de kyrkotillhöriga.

Vi tror att ETT NYTT VALSYSTEM MED RENODLADE PERSONVAL är en viktig förutsättning för att vår vision för Svenska kyrkan skall kunna förverkligas.

Kristdemokrater för En levande kyrka utgör en öppen och fristående gren inom den kristdemokratiska rörelsen.

CONTACT