Top Local Places

Trafikplats Eskilstuna

Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna, Sweden
Local business
ad

Description

Eskilstuna kommuns officiella sida om trafikfrågor på Facebook, administrerad av Stadsbyggnadsförvaltningen. Ni kan även hitta oss på: http://www.eskilstuna.se/trafik Målet med Trafikplats Eskilstuna på facebook är att öka förståelsen för Eskilstuna kommuns arbete med trafikfrågor. Vi planerar och bygger för dig! Vi hoppas även kunna utmana och inspirera andra kommuner att utveckla dialogen med invånarna. Timeline PhotosImorgon börjar vi fräsa två sträckor på Mått Johanssons väg
Under torsdag 27 augusti pågår fräsningsarbete i början och slutet av vägen. Vi börjar fräsa ett körfält i riktning från Valhallarondellen och cirka 100 meter väster ut. När det är klart fräser vi i båda riktningarna mellan Mått Johanssons rondell på Västerleden och cirka 500 meter in på Mått Johanssons väg.
Arbetet pågår i ett körfält i taget och trafiken regleras med trafikvakter. Vi räknar med att vara klara under förmiddagen. Båda sträckorna asfalteras sedan i början av nästa vecka (vecka 36). Under tiden arbetet pågår finns risk för köbildning. Välj då om möjligt annan väg.
Skriv något...Vi ska rusta upp Rosenforsbron i Skogstorp
Arbetet börjar på söndag 16 augusti  och ska vara klart i höst.

Vi ska reparera kantbalken uppströms på den södra sidan, byta ytavlopp och beläggning. Vissa arbeten sker också vid sidan av bron. Under tiden arbete pågår sänks hastigheten till 30 km i timmen. Du som går eller cyklar får använda den norra sidan. Begränsad framkomlighet för motorfordon under tiden arbete pågår. Aktuell information hittar du på eskilstuna.se/vagarbetenVi tar ned träd i samband med ombyggnaden av Järntorget
För att göra platsen luftigare tar vi ned sex stycken träd längs Nyforsgatan, mellan Tegelbruksgatan och Bergsgatan. Träden ersätts med sju stycken nya bergskörsbärsträd, för att binda ihop Järntorget med Nyforsgatan. Vi börjar ta ned träd under vecka 27 och återplanterar de nya träden i höst. Läs mer om hela ombyggnaden här  -Trafikverket och SKL presenterar nu första utgåvan av Sveriges nationella cykelbokslut. Syfte är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige, kopplat till de transportpolitiska målen. Bokslutet presenterar utvecklingen för en rad indikatorer kopplat till faktorer som påverkar om och hur mycket vi cyklar.
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/48784Nu startar arbetet med att bygga ett busskörfält på Västergatan
Vi börjar med sträckan mellan Gränsgatan och Mobacksgatan. Vi arbetar i mittremsan och för att kunna göra det kommer körfälten i båda riktningarna att smalnas av. Hastigheten sänks till 30 km i timmen.  Tänk på att det är vår arbetsplats så visa hänsyn. Välj om möjligt annan väg. Läs mer på vår webbplatsVägarbeten på gång längs Tegelbruksgatan och runt Järntorget

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

Park-/naturavdelningens arbete med att beskära träd längs Västra Åsgatan som skulle genomförts denna vecka har flyttats fram till nästa vecka, den 23-27 januari. Det innebär att en del av parkeringsplatserna på Nyforstorget kommer att vara fortsatt avspärrade för parkering tills arbetet är utfört. Följ information på plats!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Vi fortsätter beskära träd under tisdagen. Nu har vi fixat en karta för trafikomläggningen. Arbetet startar strax efter 07.00 och vi räknar med att vara klara innan 16.00.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Vi stänger av del av Bergsgatan för motorfordon, den 16 och 17 januari Anledningen är att vi ska beskära träd mellan Krongatan och Sommarrogatan. Motorfordonstrafik leds därför om i riktning från Krongatan under måndagen och tisdagen. Se information nedan Trafikomläggningar Måndag 16 januari mellan Krongatan och Källgatan. Trafiken hänvisas via: Krongatan – Västeråsvägen – Västra Åsgatan – Sommarrogatan. Tisdag 17 januari mellan Källgatan och Sommarrogatan. Trafiken hänvisas via Skyttegatan. Bergsgatan – Källgatan – Skyttegatan – Sommarrogatan – Bergsgatan. Följ skyltning på plats!

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Eskilstuna omnämns i en stor internationell rapport om elbussar i Europa. Fritt översatt, ”Eskilstuna är en av de ledande städerna i att utveckla en tyst, attraktiv och klimatvänlig bussflotta.” Länk till rapporten: http://zeeus.eu/news/zeeus-ebus-report-is-out

Timeline Photos
facebook.com

Trafikplats Eskilstuna

Nu är arbetet i full gång! Det är svårt med framkomligheten på Nygatan mellan Kyrkogatan och Gymnastikgatan. Vårt bästa tips är att undvika området helt och hållet om du är fordonsburen - välj gärna en annan väg. Vi bygger för dig!

Trafikplats Eskilstuna
facebook.com

Timeline Photos

Under nästa vecka, den 16 till 20 januari kommer park-/naturavdelningen att beskära träd längs Västra Åsgatan. Det innebär att en del av parkeringsplatserna Nyforstorget och Nyforstorget Östra kommer att spärras av för parkering. Följ information på plats!

Timeline Photos
facebook.com

Photos from Trafikplats Eskilstuna's post

Parkeringen på Ridhusplan stängs av med anledning av Kungsgatans ombyggnad. Under perioden 9/1-31/3 är Careliigatan endast öppen för transporter till fastigheter och fordon med handikapptillstånd. Infart från Kyrkogatan. På grund av detta kommer också hållplatserna vid korsningen Nygatan – Gymnastikgatan flyttas tillfälligt. Bussen från centrum flyttar från Nygatan till Gymnastikgatan. Mot centrum flyttar från Gymnastikgatan till Nygatan.

Photos from Trafikplats Eskilstuna's post
facebook.com

Timeline Photos

Gott Nytt År alla som följer oss. Dela gärna sidan Trafikplats Eskilstuna med dina vänner. Här hittar du information om vägarbeten och nya- gång och cykelvägar, nyheter om kollektivtrafiken, parkeringsinlägg och mycket annat kopplat till drift och framkomlighet i Eskilstuna kommun. Du kan också ställa frågor som vi besvarar så fort vi kan, men oftast inom 2 dagar.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

BM-stråket etapp 2 är klart! Vi har byggt en ny grusad gångväg på gräsytan vid Jören Vävares gata mellan Kungsvägen och Djurgårdsvägen. Hela vägen längs stråket är de speciella gula belysningsstolparna som inspirerats av järnvägen på plats.

Timeline Photos
facebook.com

Trafikplats Eskilstuna

Trafikplats Eskilstuna
facebook.com

Trafikplats Eskilstuna

Trafikplats Eskilstuna
facebook.com

Trafikplats Eskilstuna

Så här till våren så passar vi på att byta design. Det görs dels för att anpassa sidan till kommunens nya grafiska profil och för att vi kände att det behövdes en liten uppfräschning. Vi kommer att köra samma design men byta bilder och färger beroende på säsong och aktuella frågor. Hoppas att ni känner er lika välkomna ändå med era frågor och kommentarer :).

Trafikplats Eskilstuna
facebook.com