Top Local Places

Gratangen Historielag

, Gratangen, Norway
Organization
ad

Description

Gratangen Historielag har som målsetting å samle alle historieinteresserte til kurs,møter, befaringer og studieturer, og å samle bilder og historier. Facebook har allerede mye interessant på sidene Gratangen før og nå. Også bilder har sin egen side. Nå er det på tide å samle alle interesserte til å møtes for å arbeide mot felles mål. Gjennom historielaget blir vi også med i en større, regional organisasjon, se: http://www.troms.historielag.org/.
Også lokalhistorisk Institutt bidrar med mye nyttig i sine utgivelser av bl.a. Arkivmagasinet og andre lokalhistoriske utgivelser.
De fleste nabokommunene har sine historielag og vil være naturlige samarbeidspartnere. På andre FB sider har det vært diskusjoner om stadnamn I Gratangen og opphavet til navnene. Sist på 1970-tallet arbeidet vi I skolene I Gratangen med lokalorientert undervisning. Vi samlet historikk fra gamle aviser, deltok på kildekurs på Tromsø Museum og Statsarkivet, og vi samlet inn stadmamn I Gratangen bl.a. En viktig lærdom var viktigheten av kildekritikk. I folketellinger, skattelister og kirkebøker finner vi mye interessant informasjon, men en nødvendig del av innsamlinga er å vurdere om denne informasjonen er korrekt. Svært mye er skrevet av prester og andre danske embedsmenn. De behersket ofte norsk dårlig, de skrev det de mente de hørte og tolket ofte informasjonen på sin måte og med sin språklige bakgrunn. Derfor ser vi ofte stadnamn skrevet på svært forskjellige måter over tid. Språket endret seg ikke så mye. Kirkebøkene er ofte mindre korrekte enn klokkerbøkene, skrevet av lokale ansatte.

Kan det være av interesse å arranger et kurs / dagsseminar om kilder og kildekritikk? Hva kan vi stole på, hva bør vi stille spørsmål ved og hvem kan gi de rette svarene? Tilbakemeldinger mottas med takk!Historielaget hadde et positivt møte med ordfører og rådmann om videreføring av arbeidet med bygdeboka for Gratangen i desember 2014. Det førte til ei bevigning fra Gratangen på 24 000 for å oppgradere databasen Tore Meyer har bygget opp. Den er registrert i et steinalderspråk, men kan gjøres tilgjengelig for en ny forfatter for ca 60 000. Vi ser ikke at noe har skjedd med arbeidet etter det, men AP har fulføring av arbeidet på programmet. En e-post fra alle som ønsker dette arbeidet fullført kan være nyttig. Halvparten av Gratangens befolkning mangler si bok, men grunnlaget er ferdig. Det trengs oppgradering - og noe mer arbeide for perioden 1925 til 1946, 70 år klausul på kirkebøker gjør nå denne perioden tilgjengelig.
Historielaget arbeider sammen med Tore for å få ferdig et registreringsskjema der alle opplysninger for familier fram til i dag kan legges inn. Ei ny bygdebok bør være oppdatert, og ikke avsluttes med forrige generajon.
Engasjer dere i dette arbeidet!!!25. april er det markering av slaget I Gratangsbotn for 75 år siden. Det starter med fakkeltog fra Minnelunden kl 10.00 til Moan, tyskernes brudd på Genevkonvensjonen når det gjelder sivile som de tok til fange og brukte som gisler blir gjenskapt. Etter dette er det tur til hotellet med foredrag, buss til Minnelunden med bekransning, og en krigshistorisk konferanse på skolen (biblioteket) kl 14.00. Og vi får besøk av en av veteranene fra Trønderbataljonen, nå 94 år gammel, men fortsatt sprek skiløper.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Gratangen Historielag's post

I dag møtte 13 ivrige, dyktige, arbeidssomme Gratangsværinger fram til dugnad I Minnelunden. Med spader, river, motorsag og trillebår ble den vakre lille parken satt tilbake til standarden ved åpning I 1990.Takk til alle for en formidabel innsats! Se forandingen på bare tre timer!

Photos from Gratangen Historielag's post
facebook.com